EUROPE

औ जपोन, शिंजो आबे एंट्रे ला वी एट ला मोर्ट एप्रेस उन अट्टाक आर्मी


ले जापोन इस्ट ले चोक एप्रेस ल’अटैक आर्मी नॉट ए एट ला सिबल ल’एन्सियन प्रीमियर मिनिस्टर जापानिस शिंजो आबे। से वेंड्रेडी मतिन, अलर्स क्विल एस’एड्रेसिट उन फाउल एन प्लेइन रुए, à नारा, एयू सेंटर डू पेज़, शिंजो आबे एस’एस्ट एफोंड्रे औ सोल एप्रेस एवोइर रिकू उन बल्ले।

लेस सेक्योर्स सोंट रैपिडमेंट इंटरवेनस माईस ल’एन्सियन प्रीमियर मिनिस्ट्रे सेराइट एंटर ला विएट ला मोर्ट एप्रेस अन एरेट कार्डियो-रेस्पिरेटरी।

ल’ऑटूर प्रिसुमे डे ल’अटैक ए एट रैपिडमेंट एप्रेहेंडे पर ला पुलिस। इल इस्ट अक्यूस ए सी स्टेड डे टेंटेटिव डे मर्ट्रे।

एवेक एजेंसियांSource link

Related posts

WORLDWIDE NEWS ANGLE